Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2014
4/2014

4/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 4/2014

Obsah

Editorial ............................................................................................................. 133

Obsah ................................................................................................................. 135

Přehledné články
Proteinurie a fosfatemie – nečekané souvislosti
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138


Guidelines
Doporučení pro klinickou praxi – diagnostika a léčba
hyponatremie
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Původní práce
Asymetrický dimethylarginin negativně ovlivňuje prokrvení kůže v průběhu hemodialýzy
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová, Luboš Sobotka, Petr Moučka,
Sylvie Dusilová Sulková ........................................................................................ 148

Osteoporóza u dialyzovaných pacientů – výsledky pilotní průřezové studie
Ludmila Brunerová, Petra Ronová, Jana Verešová,
Petra Beranová, Ivan Rychlík ................................................................................. 154

Výskyt nefrokalcinózy v protokolárních biopsiích štěpu ve 3. měsíci
po transplantaci ledviny
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ........................................................... 160

Odstranění fosforu při peritoneální dialýze
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ......................................................... 167

Přehledné články
Adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza – nové
rozšíření možností léčebného rozvrhu peritoneální dialýzy
Michaela Ságová .................................................................................................. 174

Firemní oznámení ..............................................................................................179

Rozhovor ............................................................................................................ 181

Zprávy ................................................................................................................ 185

Rejstřík 2014 ....................................................................................................... 189

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 133

Contents ............................................................................................................. 135

Reviews
Proteinuria and phosphatemia – unexpected relations
Vladimír Tesař ...................................................................................................... 138

Guidelines
Clinical practice recommendation
– diagnosis and therapy of hyponatremia
Věra Čertíková Chábová ........................................................................................ 142

Original papers
Asymmetric dimethylarginine negatively influences
peripheral skin perfusion during hemodialysis
Roman Šafránek, Erik Mistrík, Marta Kalousová,
Luboš Sobotka, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková............................................ 148

Osteoporosis in patients on dialysis – results from
a pilot cross-sectional study
Ludmila Brunerová, Petra Ronová,
Jana Verešová, Petra Beranová, Ivan Rychlík ........................................................ 154

Prevalence of nephrocalcinosis in protocol renal
graft biopsies at 3 months after renal transplantation
Jitka Štepánková, Sylvie Dusilová Sulková,
Irena Látová, Luděk Voska, Ondřej Viklický ......................................................... 160

Phosphate removal by peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková,
Hanka Šafránková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ....................................................... 167

Reviews
Adapted automatized peritoneal dialysis – a novel
extension of dialysis schedule in peritoneal dialysis
Michaela Ságová ................................................................................................ 174

Company Report ................................................................................................179

Interview .......................................................................................................... 181


News ................................................................................................................ 185


Index 2014 ........................................................................................................ 189