Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2014
4/2014

4/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie č. 4/2014

OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 155

Původní práce

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Vývoj nově přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševních
a fyzických onemocnění v ČR v letech 2001 až 2011 ........................................................ 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Jiří Patočka
Alzheimerova choroba v barvě methylenové modři ............................................................. 166

Jiří Patočka
Bioaktivní látky houby korálovce ježatého (Hericium erinaceus) .......................................... 171

Natálie Görnerová
Sclerosis multiplex a psychiatrická komorbidita ................................................................... 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role kanabinoidů a kanabinoidního systému v indukci, neurobiologii
a terapii psychotických onemocnění ................................................................................... 186

VZDĚLÁVÁNÍ

Peter Šóš
Ketamin v léčbě depresivní poruchy ..................................................................................... 193

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetin v léčbě depresivní poruchy a možnosti zlepšení kognitivních funkcí ................. 206

ZPRÁVY .......................................................................................................................... 212

NOVÉ KNIHY ................................................................................................................... 214

REJSTŘÍKY 2014 ............................................................................................................. 216

POKYNY AUTORŮM ........................................................................................................ 220

 

 

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................. 155

ORIGINAL PAPERS

Miroslava Janoušková, Petr Winkler, Ladislav Kážmér
Trends in newly admitted disability pensions due to mental
and physical disorders in the Czech Republic between 2001 and 2011 .......................... 161

REVIEWS

Jiří Patočka
Alzheimer’s disease in a color of methylene blue ............................................................ 166

Jiří Patočka
Bioactive compounds of Lion’s mane mushroom (Hericium Erinaceus) .......................... 171

Natálie Görnerová
Multiple sclerosis and psychiatric comorbidity ................................................................ 177

Pavlína Nováková, Filip Tylš, Anna Kubešová, Lukáš Kadeřábek,
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček
Role of cannabinoids and the cannabinoid system in the induction,
neurobiology and therapy of psychotic disorders ............................................................. 186

CME

Peter Šóš
Ketamine in the treatment of depressive disorder ........................................................... 193

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Pavel Mohr, Martin Anders, Jiří Masopust
Vortioxetine in treatment of depressive disorder and potential
improvement of cognitive functions ............................................................................... 206

NEWS ............................................................................................................................ 212

NEW BOOKS ................................................................................................................... 214

INDEX 2014 ..................................................................................................................... 216

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 220