Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Příloha AVN 1/2015
Příloha AVN 1/2015

Příloha AVN 1/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Příloha AVN 1/2015

Odborný program ..........................................................................................................   P-1

Personalizovaná farmakoterapie v klinické praxi
M. Grundmann ..............................................................................................................  P–3

TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu v klinické praxi
I. Kacířová ....................................................................................................................  P–6

Farmakokinetika vybraných antibiotik u pacientů s akutním poškozením ledvin
léčených eliminačními metodami
N. Petejová...................................................................................................................   P–9

Proč je basiliximab doporučován jako indukční preparát první linie?
T. Reischig ...................................................................................................................  P–12

Rituximab v desensitizačních protokolech po transplantaci
J. Slatinská ..................................................................................................................  P–15

Blokáda terminálního komplementu a transplantace
O. Viklický..................................................................................................................... P–18

Základní principy farmakoterapie u hemodialyzovaných pacientů
a vybrané specifické konkrétní okruhy
S. Dusilová Sulková ........................................................................................................ P–20

Blokáda RAAS u pacientů v dialyzačním programu
J. Mareš.......................................................................................................................... P–23

Kompatibilita a inkompatibilita léčiv v peritoneálních dialyzačních roztocích
V. Bednářová .................................................................................................................. P–26

Vakcinace u dialyzovaných pacientů
R. Chlíbek ....................................................................................................................... P–30

Nové poznatky o renálním metabolismu glukózy
M. Franěk........................................................................................................................ P–34

Jaké p.o. antidiabetikum zvolit u pacienta s CKD
M. Haluzík....................................................................................................................... P–37

Možné renoprotektivní účinky gliptinů a gliflozinů
I. Rychlík ..........................................................................................................................P–40

Monoklonální protilátky v léčbě membranózní nefropatie
V. Tesař ........................................................................................................................... P–43

Monoklonální protilátky v léčbě lupusové nefritidy
R. Ryšavá ........................................................................................................................ P–46

Monoklonální protilátky v léčbě ANCA-asociované vaskulitidy    
Z. Hrušková ...................................................................................................................... P–49

News in the pathogenesis of anemia; hepcidin, its regulation and potential therapeutic target
J. Malyszko ...................................................................................................................... P–52

Využití moderních laboratorních parametrů v diferenciální diagnostice
a léčbě anemie chronických onemocnění
D. Pospíšilová .................................................................................................................... P–55

Nové terapeutické možnosti v léčbě anemie u nemocných s CKD a selháním ledvin
R. Ryšavá..........................................................................................................................  P–58