Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá Fyziologie 1/2015

Editorial ..................................................................................................................1

Přehledné články
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Úloha NO signalizačnej dráhy v regulácii cievneho tonusu – nové aspekty ................... 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
Význam vybraných střevních hormonů v regulaci příjmu potravy a perspektivy
jejich využití v léčbě obezity ................................................................................... 12

Koubský K.
Senzitivita cévní hladké svalové buňky k vápníku
při hypoxické plicní vazokonstrikci ...........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Os črevo-mozog: význam interakcií medzi črevnou mikrobiotou
a mozgom za fyziologických a patologických situácií ................................................ 23

Novotný J.
Adenosin a jeho role ve fyziologii.............................................................................. 35

Zprávy................................................................................................................... 45

CONTENT

Editorial ...................................................................................................................1

Reviews
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Role of NO signaling pathway in regulation of vascular tone – new aspects .................. 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
The importance of selected intestinal hormones in the regulation of food intake
and perspectives of their use in the treatment of obesity............................................12

Koubský K.
Calcium sensitivity in vascular smooth muscle cell during
hypoxic pulmonary vasoconstriction ........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Intestinal microbiota and the brain: multilevel interactions
in health and disease .............................................................................................23

Novotný J.
Adenosine and its role in physiology........................................................................35

News ....................................................................................................................45