Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Veterinární lékař 2/2016
Veterinární lékař 2/2016

Veterinární lékař 2/2016 (1)

Veterinární lékař 2/2016

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 65
Obsah........................................................................................................................... 67
Původní články
Onemocnění dentice herbivorních drobných savců – anatomie a diagnostika
Aneta Kasano............................................................................................................. 71
Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně – kazuistiky
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka............................................................................................................ 75
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 1. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................ 82
Fotogalerie
Cizí tělesa v trávicím traktu
Blanka Sitařová............................................................................................................... 90
Abstrakta ze zahraničních časopisů.................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Pravidla pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu
Petr Majer..................................................................................................................... 100
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení elektrickým proudem a nárazů ptáků do elektrovodů přibývá
Petr Stýblo.................................................................................................................... 103
Zoo Praha
Pitva uhynulé samice kruhochvosta
Roman Vodička............................................................................................................. 106

Klinicko-patologické kasuistiky
Transmisibilní venerický tumor a neurofibrosarkom u feny
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková...................................... 110
Mastocytóza v žaludku koèky – kasuistické sdìlení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková.......................................................... 119

Editorial
František Jelínek.............................................................................................................. 65
Original papers
Dentition diseases in herbivorous small animals – anatomy and diagnostics
Aneta Kasanová.................................................................................................................71
Non-thermal plasma in veterinary medicine – case studies
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka.............................................................................................................. 75
Translated works 
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................... 82
Photogalery
Foreign  bodies in the alimentary tract
Blanka Sitařová.................................................................................................................. 90
Abstracts from foreign journals............................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound 
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Rules for travelling with  pet animals
Petr Majer........................................................................................................................ 100
Information from the Czech Association of the nature
The electric shock burns and collision of birds to power lines increases
Petr Stýblo....................................................................................................................... 103
Zoo Prague
Necropsy of dead female of Cordylus cataphractus
Roman Vodička................................................................................................................. 106
Clinicopathological case reports
Transmissible venereal tumour and neurofibrosarcoma in a bitch
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková........................................... 110
Mastocytosis of the stomach in a cat a case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková................................................................ 119