Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
Psychiatrie 2/2016
Psychiatrie 2/2016

Psychiatrie 2/2016 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychatrie 2/2016

Psychiatrie 2/2016

Editorial....................................................................................................................... 61

Původní práce

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Dlouhodobá efektivita kognitivnì-behaviorální terapie rok od léčby
v denním stacionáři u pacientù s úzkostnými poruchami ................................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evokovaný potenciál P50: na cestì od jednoho EEG znaku k off-label
terapii schizofrenie ........................................................................................................ 72

Přehledné články

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotektivní účinek lékořice ..................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti jako marker
centrální serotonergní transmise ..................................................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
v léčbě depresivní poruchy .............................................................................................. 93

Vzdělání

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Nevìdomé procesy lidské mysli:
Poznatky z psychedelického výzkumu ........................................................................... 100

Fórum ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ společnosti

Šárka Váňová
Vliv bìžnì užívaných antidepresiv na spánek u pacientù
s depresivní poruchou ................................................................................................... 108

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ........................................................................................ 113

ZPRÁVY ...................................................................................................................... 117

 

 

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................... 61

 

ORIGINAL PAPERS

 

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Long-term effectiveness of cognitive-behavioral therapy one year
after treatment in day care center for anxiety disorders in adults ......................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evoked potential P50: EEG marker as a tool for off-label
pharmacotherapy of schizophrenia ................................................................................... 72

 

Přehledné články

 

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotective effect of licorice ....................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
The loudness dependence of auditory evoked potentials
as a marker of central serotonergic neurotransmission ....................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transcranial direct current stimulation (tDCS)
in the treatment of depressive disorder .............................................................................. 93

 

REVIEWS

 

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Unconscious processes of human mind:
Insights from psychedelic research .................................................................................. 100

 

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

 

Šárka Váňová
The efffect of commonly used antidepressants on sleep
in patients with depression .............................................................................................. 108

 

CORRESPONDENCE ..................................................................................................... 113
COMMUNICATIONS ....................................................................................................... 117