Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2016
3/2016

3/2016 (1)

BOLEST 3/2016

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................89
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 3. část................................................................ 93
Karel Nesměrák
Historie analgetik................................................................................................................ 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgetická terapie v pokročilé a terminální paliativní péči
u nemocných se zhoubným novotvarem................................................................................ 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Přímé i nepřímé ovlivnění bolesti s pomocí
laserů – update 2016............................................................................................................120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronická rána a bolest........................................................................................................125
Zprávy
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ............................................................................134
Informace........................................................................................................................  135

 

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  89
Reviews
The survey of joint pain from IASP 3rd part............................................................................  93
Karel Nesměrák
History of analgesics.......................................................................................................... 103
Ladislav Slováček, Birgita Slováčková
Analgesic therapy in advanced and terminal palliative care
for cancer patients.............................................................................................................. 114
Roman Šmucler, Janka Jenčová
Direct and indirect treatment of pain
with lasers – update 2016.................................................................................................... 120
Alena Pospíšilová, Marek Hakl, Olga Faustmannová
Chronic wound and pain....................................................................................................... 125
News
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA ........................................................................... 134
Informations......................................................................................................................  86