Tigis

úterý, 07 březen 2017 09:09

Alergie 1/2017

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Tisková zpráva
Rebecca Decker ................................................................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE
Význam stanovování histamin-degradační
aktivity séra v diagnostice histaminové intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Vyšetřování příčin perioperačních reakcí
Lenka Sedláčková ............................................................................... 18

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Charakteristika a funkcia ILC-buniek človeka za fyziologických
a patologických okolností
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrofilní extracelulární pasti –
záchranné sítě imunitního systému
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

KAZUISTIKY
Recidivující aftózní stomatitida
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reakce na sulfonamidy, či neobjevený soupeř?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Zdravotní a ekonomické dopady uváděné alergie na peniciliny
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalizace a racionalizace produktového portfolia
společnosti Stallergenes Greer
Tomáš Adamec ................................................................................... 51

Pacient se suchým kašlem v lékárně
Jan Juřica .......................................................................................... 55

KONFERENCE, KONGRESY
XXVIII. Beskydské alergologické a imunologické dny
18. – 19. listopadu 2016, Malenovice
Mořic Jurečka ...................................................................................... 58

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 ...................................................................... 63
Pozvánky ............................................................................................ 68

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Press release
Rebecca Decker ................................................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Importance of serum histamine-degradation activity determination
in the diagnosis of histamine intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Perioperative reactions – diagnostics of causes
Lenka Sedláčková .............................................................................. 18

REVIEWS
Characteristic and function of ILC cells
in man under physiological and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrophil extracellular traps – immune system’s safety net
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

CASE REPORT
Recurrent aphthous stomatitis
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reaction to sulfonamides or undiscovered rival?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Health and economic impacts of reported penicillin allergy
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalization and rationalization
of Stallergenes Greer’s product portfolio
Tomáš Adamec .................................................................................... 51

Patient with the bad dry cough in pharmacy
Jan Juřica ............................................................................................ 55

CONFERENCE, CONGRESS
28th Allergy and immunology days,
Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka ....................................................................................... 58

INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................ 63
Invitations ............................................................................................. 68

Číst 6866 krát Naposledy změněno úterý, 07 březen 2017 10:10