Tigis

pondělí, 15 listopad 2010 10:51

Alergie 2/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Ta, která překročila hranice svého oboru
profesorka farmakologie MUDr. Helena Rašková, DrSc.
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75

ALERGIE 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Ceny ČSAKI ............................................................. 82
Měnící se tvář alergie a alergických onemocnění
Václav Špičák .......................................................... 83
Měnící se podoby zánětu
František Kopřiva ...................................................... 89
Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
Jan Vokurka ............................................................ 95
Měnící se přístup ke sluníčku
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101

PŮVODNÍ PRÁCE
Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický
význam u dětí s atopickým ekzémem
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105

Pacienti s chronickou granulomatózní nemocí v České a Slovenské republice
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková,
Michal Podrazil, Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Jiřina Bartůňková ..................................................... 112

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Léčebné možnosti u hereditárního angioedému (HAE)
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost při podávání intranazálních steroidů
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Použití metody enterosorbční terapie pomocí organokřemičitého sorbentu
ENTEROSGEL v komplexní léčbě alergických onemocnění
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

KAZUISTIKY
Význam screeningového vyšetření z hlediska diagnostiky poruch
funkce neutrofilních leukocytů (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMACE ............................................................. 147
POKYNY AUTORŮM ........................................................ 151
PŘEDPLATNÉ ............................................................ 152EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Helena Rašková – Professor of the Pharmacology – the women who crossed
the border of their field
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75
ALLERGY 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Awards CSAKI ........................................................... 82
Changing face of Allergy and allergic diseases
Václav Špičák .......................................................... 83
The changing face of inflammation
František Kopřiva ...................................................... 89
From allergic rhinitis to chronic rhinosinusitis
Jan Vokurka ............................................................ 95
A changing approach to sun radiation
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101
ORIGINAL PAPERS
Detection of different types of hypersensitivity and their clinical
relevance in children with atopic eczema
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková, Michal Podrazil,
Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková ..... 112

REVIEWS
Treatment possibilities in hereditary angioedema
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
The safety of intranasal steroids
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Using of enterosorbent therapy by ENTEROSGEL in complex
treatment of allergic diseases
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

CASE REPORTS
The contribution of phagocyte screening in diagnosis
of neutrophil dysfunction (case report)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMATIONS .......................................................... 147
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS .......................................... 151
SUBSCRIPTION .......................................................... 152

Číst 11345 krát Naposledy změněno pondělí, 15 listopad 2010 11:11