Tigis

pondělí, 15 listopad 2010 11:11

Alergie 1/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1

PŮVODNÍ PRÁCE
Optimistický dlouhodobý vývoj hospitalizace pro astma
v České republice (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenní kašel jako projev
somatoformní vegetativní dysfunkce u dětí
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Nutnost posunu BCG vakcinace – poučení z komplikací a úmrtí dětí
s vrozenými imunodeficiencemi
Vojtěch Thon .......................................................... 26
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Opomíjená úloha parazitů v evoluci imunitního systému?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATESTAČNÍ PRÁCE
Komplikace BCG vakcinace
Martina Minářová ...................................................... 41

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51

KAZUISTIKY
Omalizumab – nová šance pro pacienty s těžkým alergickým
perzistujícím astmatem
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 59
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 66
INFORMACE ............................................................. 67


CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Optimistic long-term evolution of hospitalization for asthma
in Czech Republic (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenic cough as a manifestation of somatoform
disorder in children
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Necessity of postpone BCG vaccination – lesson from complications
and deaths of children with primary immunodeficiencies
Vojtěch Thon .......................................................... 26
REVIEWS
Neglected role of parasites during evolution of human immune system?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATTESTATION PAPER COLLECTION
Complications after BCG vaccination
Martina Minářová ...................................................... 41

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51
CASE REPORTS
Omalizumab – a new chance for patients with severe allergic
persistent asthma
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 59
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 66
INFORMATIONS .......................................................... 67

Číst 10888 krát Naposledy změněno pondělí, 15 listopad 2010 11:15