Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
neděle, 30 leden 2011 20:12

Alergie 1/2001

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

JUBILEUM

původní práce
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA analýza vyhodnocená průtokovou cytometrií v diagnostice monoklonálních gamapatií

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: První výsledky epikutánních testů u dětí s atopickou dermatitidou

J. Chlumský, H. Pokorná: Akutní exacerbace astmatu: zastoupení eozinofilních leukocytů ve sputu a jejich dynamika

D. Korytová: Hodnocení rizika senzibilizace pracovníků alergologických oddělení

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Skalická: Mastocytózy

A. Slavčev, I. Stříž: Hlavní histokompatibilní komplex u člověka a autoimunitní onemocnění

O. Viklický: Chronická rejekce transplantované ledviny: mechanizmy vzniku a možnosti terapie farmakoterapie, imunoterapie

J. Vokurka: Současné názory na vliv benzalkonium chloridu na respirační sliznici

P. Čáp, M. Malý: Hodnocení inhalačního systému Easyhaler® nemocnými a lékaři Diagnostická a léčebná technika

P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan: Analytická přesnost a správnost komerčních imunologických metod pro stanovení specifických IgE protilátek: stanovení standardu

Diskuzní fórum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Profesionální průduškové astma

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

REJSTŘÍKY 1 - 4/2000

CONTENTS

EDITORIAL

JUBILEUM

ORIGINAL PAPERS
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA Analysis by Flow Cytometry in Diagnosis of Monoclonal Gammopathies

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: The First Experience with Patch Testing in Children with Atopic Dermatitis

J. Chlumský, H. Pokorná: Acute Exacerbation of Bronchial Asthma: Sputum Eosinophil count and its Dynamic

D. Korytová: Risk of a Sensitisation in Allergologists

REVIEWS
V. Skalická: Mastocytosis

A. Slavčev, I. Stříž: Major Histocompatibility Complex in Man and Autoimmune Diseases

O. Viklický: Chronic Renal Allograft Rejection: Mechanism and Therapeutic Perspectives Pharmacotherapy, immunotherapy

J. Vokurka: Current Opinion on Effect of Benzalkonium Chloride to Respiratory Mucosa

P. Čáp, M. Malý: The Evaluation of Inhaled System Easyhaler® by Patients and Physicians

Diagnostic and therapeutic technology
P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan:Analytic Precision and Accuracy of Commercial Immunoassays for Specific IgE: Establishing a Standard

Discussion forum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Occupational asthma - Guidelines

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

INDEX 1 - 4/2000

Číst 6078 krát