Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
neděle, 30 leden 2011 20:57

Alergie 4/2001

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

původní práce
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Kondenzát vydechovaného vzduchu a možnosti jeho vyšetření

J. Litzman: Některé epidemiologické, patogenetické a klinické aspekty selektivního deficitu IgA

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Panzner: Cytokiny u chronické obstrukční plicní nemoci a u prosté chronické bronchitidy

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Protivirová imunita. II. Specifická buněčná imunita, mechanizmy virové interference s imunitním systémem

Z. Vančíková: Imunitní systém a cytomegalovirová infekce

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokiny u autoimunitních onemocnění štítné žlázy

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antifosfolipidový syndrom

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: Poučení z projektu ETAC pro praxi

I. Krčmová, Y. Hanzálková: Otazníky alergenové imunoterapie

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Praktické aspekty alergenové imunoterapie

DISKUZNÍ FÓRUM
B. Novotná: Asthma bronchiale, inhalační kortikosteroidy a osteoporóza

J. Novák: Astma, inhalační glukokortikoidy a osteoporóza

J. Novák: Prevence osteoporózy u astmatiků

J. Litzman: Imunoglobulinová léčba primárních a sekundárních poruch tvorby protilátek

zprávy, kongresY
J. Bystroň: XVIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Poprad 2001

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Exhaled Breath Condensate Measurements

J. Litzman: Some Epidemiologic, Pathogenetic and Clinical Aspects of Selective IgA Deficiency

REVIEWS
P. Panzner: Cytokines in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pure Chronic Bronchitis

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Antiviral Immunity. Part II: T Cell Mediated Immunity, Viral Mechanisms of Immune Cells Exploitation and Sabotage in the Immune System

Z. Vančíková: The Immune System and Cytomegalovirus Infection

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokines in Autoimmune Thyroid Diseases

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antiphospholipid Syndrome

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: What we can Learn from ETAC Study?

I. Krčmová, Y. Hanzálková: The Question Marks of Allergen Immunotherapy

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Practical Aspects of Allergen Immunotherapy

Discussion forum
B. Novotná: Bronchial Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Prevention of the Osteoporosis in Asthmatics

J. Litzman: Immunoglobulin Therapy of Primary and Secondary Antibody Deficiencies

COMMUNICATION, CONGRESSES
J. Bystroň: 18th Congress of Czech and Slovak Allergologists and Clinical Immunologists

INFORMATIONS

Číst 6066 krát