Tigis

Editorial .............................................................................................. 113

Obsah ................................................................................................ 115

Přehledné články
Imunita a hypertenze
Věra Čertíková Chábová .................................................................... 119
Markery peritoneálního poškození během léčbyperitoneální dialýzou
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický .......................... 124
Křehký geriatrický pacientt
Martina Nováková ............................................................................... 130
Křehký pacient se selháním ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück ..................................................... 138

Přehledné články
Systémové důsledky dialyzačních cévních přístupů
Jan Malík .............................................................................................. 142

Zprávy
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) .............. 147
Pozvání na 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 .. 149

Rejstříky 2018 ...................................................................................... 150

Předplatné ............................................................................................ 152

 

Editorial ................................................................................................. 113

Contents ................................................................................................ 115

Reviews

Immunity and hypertension
Věra Čertíková Chábová ....................................................................... 119
Markers of peritoneal injury duringperitoneal dialysis treatment
Gabriela Vašátová, Alena Paříková, Ondřej Viklický ............................. 124
Frail geriatric patient
Martina Nováková ................................................................................. 130
Frail patient with renal failure
Miroslava Horáčková, Otto Schück ....................................................... 138

Reviews
Systemic consequences of dialysis vascular access
Jan Malík ............................................................................................... 142

News
Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.(21. 7. 1932 – 6. 9. 2018) ............... 147
Invitation: 19th Prague NephrologyWinter School, 18.–19. 1. 2019 ...... 149

Index 2018 ............................................................................................. 150

Journal subscription ............................................................................ 152

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................. 121
Obsah ........................................................................................................... 123
Přehledné články
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamín C v liečbe bolesti – mechanizmy účinku .......................................... 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna BarvíkováViktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Receptor pro hořčici je místem účinku paracetamolu .................................. 131
Pavel Pochop
Bolest oka ..................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Problematika bolesti u pacientů vyššího věku s kognitivní poruchou ........... 141

Přehledné články
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Bolest v životě a díle Johanna Wolfganga von Goethe – 2. část ................. 144

Zprávy
21. konference ISMST – Auckland 2018 ..................................................... 153
19. kongres Světové organizace o bolesti (IASP) – Boston ....................... 154
20. česko-slovenské dialogy o bolesti, Praha 8.–10. 11. 2018 ................... 159
Racionální léčba bolesti STADA BESEDY 2018 ........................................ 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, zemřel .................................. 162
Rejstříky 2018 ............................................................................................ 163

 

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................ 121
Content ........................................................................................................ 123
Reviews
Tatiana Geistová, Igor Martuliak
Vitamin C in the treatment of pain – mechanisms of action ........................ 127
Viktorie Vlachová, Lucie Máčiková, Kristýna Barvíková
Mustard receptor as a target for paracetamol ............................................. 131
Pavel Pochop
Eye pain ...................................................................................................... 139
Iva Holmerová, Michaela Baumanová
Pain in older patients with cognitive impairment ......................................... 141
Reviews
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Pain in life and work of Johann Wolfgang von Goethe – part II. ................. 144

News
21. Conference of ISMST - Auckland 2018 ................................................ 153
19. Congress of International Associationof the Study of Pain – Boston .... 154
20. Czech-Slovak Dialogues on Pain, Prague ............................................ 159
Rational Treatment of Pain STADA Discusion 2018 ................................... 161
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, has passed away .................. 162
Index 2018 ................................................................................................... 163

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................77
Přehledné články
Milan Brychta
Neuropatická bolest jako limitace cytostatické onkologické terapie................................83
David Suchý, Jan Lejčko
Možnosti léčby chronické bolesti u zánětlivých
revmatických onemocnění..........................................................................................85
Jitka Abrahámová
Bolest a karcinom prsu..............................................................................................93
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Bolest v životě a díle Johanna Wolfganga von Goethe – 1. část....................................102
Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB čls jep dne 25. 5. 2018, Brno............................109
Schůze rady evropské bolestivé federace epf-efic........................................................110
IX. kongres světového institutu bolesti – WIP (World Institute of Pain)...........................111
XVII. setkání algeziologů v Brně................................................................................115
Zpráva IPVZ............................................................................................................117
Informace.............................................................................................................118
Předplatné...........................................................................................................119
Pokyny autorům..................................................................................................120

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................77
Reviews
Milan Brychta
Neuropathic pain as a limitation of cytotoxic oncologic treatment.................................83
David Suchý, Jan Lejčko
Possibilities of treatment of chronic pain in inflammatory rheumatic diseases................85
Jitka Abrahámová
Pain and breast cancer.............................................................................................93
Radek Chalupa, Karel Nesměrák
Pain in life and work of Johann Wolfgang von Goethe.................................................102
News
The board meeting of Czech Pain Society 25. 5. 2018, Brno.......................................109
European Pain Federation – EFIC Council Meeting....................................................110
IX. congress of WIP (World Institute of Pain)..............................................................111
XVII. Meeting of algesiologist in Brno........................................................................115
IPVZ News.............................................................................................................117
Informations.........................................................................................................118
Journal subscription.............................................................................................119
Instruction for authors..........................................................................................120

 

Editorial..........................................................................................................77
Původní práce
Rodičovství po transplantaci ledviny
Silvie Rajnochová Bloudíčková...........................................................................82
Atypické komplikace centrálních žilních katétrů pro hemodialýzu
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová.........................................88
Vplyv dĺžky dialyzačnej liečby na prežívanie pacientov a štepov po transplantácii
obličky – 11-ročná multicentrická analýza
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová, Eva Lacková, Zuzana Žilinská,
Lea Kováčiková, Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca,
Marián Mokáň, Ivana Dedinská...........................................................................96
Přehledný článek/kazuistika
Natriochloridová diference (diff[NaCl]) může podobně
jako aniontová mezera upozornit na příčinu odchylky acidobazické rovnováhy
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček.................................103
Rozhovor.......................................................................................................108
Předplatné.....................................................................................................111
Pokyny autorům............................................................................................112

 

Editorial..........................................................................................................77
Original Papers
Parenthood after kidney transplantation
Silvie Rajnochová Bloudíčková............................................................................82
Less common complications of central
venous catheters for haemodialysis
Vladimír Polakovič, Markéta Dvořáková, Eva Zlatošová..........................................88
The effect of dialysis treatment duration on survival
of patients and grafts after kidney transplantation –
11 years multicentre analysis
Karol Graňák, Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Eva Lacková, Zuzana Žilinská, Lea Kováčiková,
Petra Skalová, Matej Vnučák, Ľudovít Laca, Marián Mokáň, Ivana Dedinská.............96
Reviews/Case report
Sodium-chloride difference (diff[NaCl]) like the anion gap may turn
attention to a cause of metabolic acid base balance disturbance
Karel Matoušovic, Jan Havlín, Otto Schück, Martin Souček....................................103
Interview..........................................................................................................108
Journal subscription.........................................................................................111
Instructions for authors.....................................................................................112

 

Přijmeme slečnu na brigádu – výpomoc ve vydavatelství.

Jedná se o kancelářské práce = asistentské práce – kopírování, porovnávání databází, udržování pořádku, pošta, vaření kávy apod.
Pracovní doba – nejlépe pondělí, úterý, středa dopoledne – dle domluvy.

Kanceláře jsou na Praze 10 Hostivař, nejlépe někdo s bydlištěm v okolí.

Kontaktovat budeme pouze vybrané uchazeče.

Životopisy zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Obchodní zástupce

 


Hledáme posilu na pozici Obchodní zástupce pro digitální a ofsetový tisk.

·        akviziční činnost spojená s následnou péčí o klienty
·        vedení evidence jednání se zákazníkem


Požadujeme

·         minimálně SŠ vzdělání
·        aktivní přístup k zákazníkům a orientaci na plnění jejich požadavků
·         velimi dobré komunikační a prezentační dovednosti
·         uživatelskou znalost práce na PC
·         přehled o polygrafii 
·         samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost
·        časovou flexibilitu a nasazení
·        vlastní aktivní kontakty

Kontaktovat budeme pouze vybrané uchazeče.

Životopisy zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Předplatné časopisů objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TIGIS web predplatne 2016

Rok 2016 / 2017

web inzerce 2017

 

 

 Uvedené ceny inzerce jsou uváděny bez DPH.

Harmonogramy 2017 Harmonogramy 2016   


Všechny naše odborné lékařské časopisy

jsou indexovány v databázi SCOPUS.


2017


harmonogramy web 2017

 

2016
harmonogramy 2016 web